Hem » Nyheter » Starta upp en teaterförening

Starta upp en teaterförening

Teaterridå

Teatermasker

 

 

 

 

 

 

 

Älskar du att stå i rampljuset och på scenen och har sedan barnsben drömt om att ha din egen teatergrupp tillsammans med några likasinnade vänner? Kanske har du ännu inte vågat ta steget och känner att det är för många hinder på vägen.

Här kommer lite fakta och tankar som kan vara till hjälp på vägen till en egen teaterförening.

 

Företagsform

För att kunna skapa en förening behövs en företagsform som kan vara lämplig för denna typ av verksamhet.

En ideell förening är en passande företagsform för en teatergrupp. I denna företagsform måste syftet och ändamålet med föreningen vara ideellt, vilket passar fint för en teatergrupp. Det finns tre olika villkor som ska uppfyllas för att den ideella föreningen ska kunna ses som en juridisk person.

  • Föreningen måste bildas av minst 3 personer
  • En tillsatt styrelse i teatersällskapet
  • Stadgar måste finnas som anger namn, hur man går tillväga med beslut samt syftet för den ideella föreningen i fråga

 

Viktigt att veta är att den ideella föreningen inte nödvändigtvis måste vara registrerad. Dock är det fördelaktigt med en registrering hos Skatteverket för att få ett organisationsnummer. Ansökningsblanketter finns att ladda ned på Skatteverkets hemsida.

Den ideella föreningen är en s.k. juridisk person som innebär egen rättskapacitet. En juridisk person, i detta fallet den ideella föreningen, har rätt att ingå avtal, äga tillgångar, som tex en del av en teaterlokal, samt möjligheten att ansöka om lån för föreningens räkning.  I det fall föreningen har en skuld som de har betalningsansvar för, så är det inte den enskilde medlemmen som är personligt ansvarig. Dock att tänka på är att tex en styrelseledamot kan hållas betalningsskyldig gällande föreningens diverse avgifter och skatter. Mer detaljerad information om exakt vad som gäller finns att läsa om på Skatteverkets hemsida.

Den ideella föreningen registreras hos Bolagsverket och själva registreringskostnaden är 1 200 kr (momsfritt). Innan dess att avgiften är inbetald, kommer inte ärendet att handläggas. När föreningen har registrerats, så har du i efterhand möjlighet att göra ändringar, t.ex. av namn, styrelse, anmäla revisor etc. Samtliga avgifter finns angivna på Bolagsverket.se.

Det kan dock bli kostsamt att driva en teaterförening, kostnader för lokalhyra, underhåll av lokal, kostym och smink. I många större städer finns det möjligheter att hyra in sig i kulturhus, stadsteatrar eller mindre teaterlokaler.  Detta är något som kan bli mycket dyrt och 25 000 kr för en kväll är inte något ovanligt, så detta alternativ är kanske inte är så bra att börja med. I mindre städer kan det dock finnas billigare alternativ och något som är värt att lägga ned tid på att undersöka före start.

God planering

En god planering är A och O för att lyckas med en förening, för att inte drabbas av omedelbara skuldsättningar som tar udden av det roliga.  Det finns mycket bra hjälp att få när det gäller den finansiella biten och vilka sparande som kan vara fördelaktiga.
Sparapengar.com är en bra källa för spartips, där hittar du många olika alternativ och utförlig förklaring när det gäller både aktiesparande och fondsparande. Det kan vara bra att sätta igång ett sparande i god tid innan föreningen bildas, på så sätt finns redan ett rejält startkapital att köra igång med.

När alla aspekter och frågeställningar har stötts och blötts, så är det dags att fatta ett beslut. Ni måste vara minst tre personer, om det är aktuellt med bildande av en ideell förening. Det är bra att ha finanserna klara och fungerande i god tid före start. I motsatt fall är risken stor för att det uppstår konflikter och meningsskiljaktigheter.  Känns allt rätt för er, så tveka inte starta upp drömföreningen och låt teaterkonsten leva vidare.